Cinema

Total Posts : 2 posts

BrandThink

พี่อยู่มาทุกยุค! BrandThink กับการปรับตัวเพื่อเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์มแห่งอนาคต

คุณรู้จัก BrandThink อย่างไรบ้าง? สื่อออนไลน์? เฮ้าส์ โปรดักส์ชั่น? หรือในอีกหลายสถานะ  พวกเขามีผลงานให้พวกเราจดจำเยอะเหลือเกิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อะไรคือตัวตนที่แท้จริงของ BrandThink เป้าหมายในการทำงานคุณภาพของพวกเขาคืออะไร และพวกเขากำลังมองไปยังอนาคตอย่างไรบ้าง CREATIVE TALK ขอพาทุกคนไปรู้จั

07 เม.ย. 21 2 min read