Coworker

Total Posts : 2 posts

Coworker

เพื่อนร่วมงาน 4 ประเภทที่คุณต้องมีและอีก 1 ประเภทที่คว

การที่คนเราจะมีความสุขกับการทำงานหรือไม่ มักมาจากปัจจัย 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ เนื้องาน เจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีเจ้านายที่คอยผลักดัน มีส่วนให้เรามีความพึงพอใจในการทำงานและมีไฟในการสร้างผลงานให้ดีขึ้นได้  ลองสั

08 มี.ค. 22 1 min read
Coworker

รบกวนเวลาเพื่อนร่วมงานอย่างไร ไม่ให้โดนเกลียด

การโดนรบกวนในที่ทำงานสามารถเป็นเรื่องที่ดีได้ หากคุณ “รบกวนเป็น” แม้ว่าการรบกวนระหว่างทำงานเป็นเรื่องน่ารำคาญใจ แต่จากการศึกษาล่าสุด พบว่า 31% ของการโดนรบกวนในที่ทำงานสามารถเป็นเรื่องดีได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการรบกวนอย่างมีศิลป วันนี้จึงขอเสนอ “6 กลยุทธ์ในการรบกวนอย่างมีศิลปะ” ให้

24 ก.พ. 22 1 min read