Crisis Management

Total Posts : 1 post

Content Creator

วิธีรับมือชาวโซเชียล เปลี่ยนผู้ติดตามมาเป็นลูกค้าแ?

ปี 2021 จะเป็นปีที่เหล่า ‘นักสร้างคอนเทนต์’ และ ‘นักการตลาด’ ต้องเจอความท้าทายและการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงยิ่งต้องแตกต่าง สร้างสรรค์ ใส่ใจคำพูด เปิดกว้างรับฟัง และรู้จักเป็นนักจัดการความสัมพันธ์ที่ดี ถึงจะก้าวทันพฤติ

17 พ.ย. 20 1 min read