CTA

Total Posts : 1 post

Call to Action เทคนิคที่คนทำคอนเทนต์และดีไซน์ต้องรู้!

ก่อนหน้านี้คนทำงานสายการตลาด คงจะคุ้นเคยกันดี สำหรับคำว่า Call to Action (CTA) แต่ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่อยู่สำหรับคนทำงานคอนเทนต์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ ที่มักจะทำหน้างงเวลาโดนคอมเมนต์มาว่า เพิ่ม Call to Action เข้าไปอีกนิดสิ.. Call to Action คืออะไร? Call

04 เม.ย. 19 1 min read