Cyber Crime

Total Posts : 2 posts

AI

ใช้ AI จับโจรออนไลน์

เวลาที่เราพูดถึงคำว่า AI  หรือ Artificial Intelligence ภาพแรกที่เข้ามาในหัวคนหลายๆ น่าจะเป็นภาพของหุ่นยนต์พูดได้แบบในหนัง แต่บนโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันนั้น AI ล้วนอยู่ล้อมรอบตัวเราในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เราเห็น แต่ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของระบบช่วยเหลือบนแอปพลิ

25 ม.ค. 22 1 min read