Deloitte

Total Posts : 1 post

Cloud

Innovation Trends 2022: รู้จักเทคโนโลยีที่เตรียมจะเขย่าวงการในปีหน

กำลังจะหมดปีแบบนี้ CREATIVE TALK ขอชวนทุกคนมาอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทรนด์ที่ทาง Deloitte คาดการณ์ว่าจะมาอย่างแน่นอนในปี 2022  จะมีเรื่องอะไรบ้าง ไปอ่านพร้อมกันได้เลยครับ การจัดการเรื่อง Data จะง่ายขึ้นและต้องปลอดภัยมากขึ้น เรื่องของ Data ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วในวงการเทคโนโลยี และยั

21 ธ.ค. 21 1 min read