Empathic Listening

Total Posts : 1 post

Creative Talk

4 ระดับการฟัง ที่เราทุกคนควรรู้เพื่อเข้าใจคนอื่นมากข

“คุณเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่า” “คุณรับฟังคนรอบข้างของคุณดีแค่ไหน”  ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าการฟังเป็นทักษะที่หายไป ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจุบันเราสื่อสารกันผ่านทางข้อความเป็นหลักมากขึ้น แต่อย่าลืมว่าการฟังเป็นสิ่งที

24 ธ.ค. 21 1 min read