Fishbone Diagram

Total Posts : 1 post

Article

รู้จัก Fishbone Diagram Framework ตัวช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุด

มนุษย์ทำงานคนไหนบ้าง! ที่เจอปัญหาเหล่านี้ 👉 ทำงานแล้วชอบเจอแต่ปัญหา จนกระจุกเป็นคอขวด!! 👉 ประชุมไอเดียทีไร ไอเดียเราโดนปัดทิ้งตลอด! 👉 หาปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้น ๆ ไม่เจอ 👉 กระบวนการทำงานเกิดความซ้ำซ้อน ไม่เป็นระบบ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราไม่สามารถจัดการปั

17 ม.ค. 24 1 min read