Fixed Mindset

Total Posts : 1 post

Creative Talk Podcast

10 นาที กับคำตอบของทุกสิ่ง

ทำไมคนบางคนแม้จะเรียนเก่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมบางคน ถึงประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยๆ? โดยปกติแล้วความคิดของมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Fixed Mindset และ Growth Mindset ซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจไปจนถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ Fixed Mindset

14 มิ.ย. 19 1 min read