GoMAMMA

Total Posts : 1 post

Creative Talk

Go MAMMA : บริการรถแท็กซี่รับส่งเพื่อคนรุ่นใหญ่ ในแบบที่เข

คุณเคยเรียกรถรับส่งให้ตัวเองไหมครับ? ทำไมจะไม่เคยล่ะ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเคยเรียกรถรับส่งไปยังที่ต่างๆ หรือช่วยทำภารกิจบางอย่างแทนให้ แต่ถ้าผมเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นคำถามว่า  คุณเคยเรียกรถรับส่งให้กับผู้สูงอายุในบ้านไหมครับ?  คำตอบนี้อาจจะไม่ง่

14 ธ.ค. 21 1 min read