Google Tasks

Total Posts : 1 post

Click Up

3 โปรแกรมจัดการงานให้ Work Smart ได้ทุกวัน

แนะนำ 3 เครื่องมือที่จะทำให้คุณจัดการงานได้อย่าง Smart! Smart! Smart! ไม่ว่าจะเป็นลิสต์งานที่ต้องทำประจำวัน หรือโปรเจ็กต์งานใหญ่ ๆ ที่ต้องทำร่วมกันหลายคนได้อย่างเป็นระบบ 1. Google Tasks Google Tasks คือเครื่องมือของ Google ที่ช่วยจัดการงานที

03 พ.ย. 20 1 min read