Harvard Business Review

Total Posts : 1 post

Article

5 คำแนะนำสำหรับหัวหน้ามือใหม่จาก Harvard Business Review ช่วยสร้าง Culture ที่ดีในองค์กร

การเป็นหัวหน้า คือการเปลี่ยนผ่านความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบ และการท้าทายที่มากขึ้น นั่นเพราะตอนนี้เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองไปแล้ว

14 ก.ค. 23 1 min read