Healing

Total Posts : 1 post

Creative Talk

มีชีวิตที่ดีขึ้น 'แบบรอบด้าน' ผ่านการเขียน

การเขียนไม่ได้เป็นแค่วิธีที่จะช่วยทบทวนความจำหรือช่วยบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเท่านั้น แต่มันยังมีเหตุผลอีกมากมายที่บอกว่าทำไมทักษะการเขียนสามารถปรับปรุงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบรอบด้าน รวมถึงมีวิธีการเขียนแบบไหนบ้

30 พ.ย. 21 1 min read