House Work

Total Posts : 1 post

Fast Track

Fast Track EP.35 - 10 เทคนิค เปลี่ยนงานบ้านน่าเบื่อให้น่าทำมากขึ้น

พอพูดถึงการทำงานบ้าน หลายคนคงเริ่มทำหน้าบูด เพราะไม่ชอบเอาซะเลย แต่คลิปนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนความคิด! กับเทคนิคที่จะทำให้งานบ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

16 ก.พ. 23 1 min read