InsightEra

Total Posts : 1 post

Content Shifu

มาเรียนรู้กับงาน Webinar “Market Insights Technology” เจาะลึกกลยุทธ์การหา Market Insights ด้วย MarTech อย่างมืออาชีพ

Content Shifu ร่วมกับ InsightEra ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน Market Insights & Analytics และผู้สร้างสรรค์ Marketing Technologies อีกมากมาย ได้จัดงานสัมมนาแชร์ความรู้ที่จะช่วยตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงการวัดผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดให้ธุรกิจของคุ

19 พ.ค. 22 1 min read