Makoto Marketing

Total Posts : 1 post

Creative Talk

‘เกตุวดี Marumura’ กับสิ่งที่ได้ค้นพบจากการทำงานที่ขับเค?

หากพูดถึงธุรกิจดีๆ ที่ถูกคิดและทำด้วยหัวใจ แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับทั้งสังคมและผู้บริโภคแบบไร้ข้อสงสัย เพียงแต่ธุรกิจแนวนี้จะอยู่รอดในสังคมไทยในปัจจุบันได้จริงไหมและต้องทำอย่างไรลูกค้าถึงจะสัมผัสคุณค่าของมั

02 พ.ย. 21 1 min read