Moderna

Total Posts : 1 post

Living

Moderna รักษาทีมงานกว่าพันคนไม่ให้ Burnout จากการเร่งผลิตวัคซีน

วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ทีมงานผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีน คือ กลุ่มคนที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาในการจัดสรรวัคซีนให้แก่คนทั่วโลก  Moderna เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งในปี 2010 ในช่วงปี

07 เม.ย. 22 1 min read