Next Normal

Total Posts : 1 post

Living

เราต้องละทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลัง - 3 นิสัยที่ควรโ?

เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและคล่องตัวขึ้น การทิ้งนิสัยบางอย่างที่ฉุดรั้งเราไม่ให้ก้าวไปไหน ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแทบไม่ต้องลังเลเลยสักนิดที่จะทิ้งมันไป มีการศึกษาพบว่ากว่า 40% ของชีวิตประจำวันของเรานั้นถูกกำหนดด้วยพฤติกรรมของเราเอง

15 ม.ค. 22 1 min read