Recruitment

Total Posts : 1 post

Business

องค์กรจะดีขึ้นแค่ไหน ถ้า HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีตั

รู้จักเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาช่วยให้ HR ดูแลพนักงานได้ดีขึ้น เชื่อว่าในปีที่ผ่านมา หลายองค์กรอาจเผชิญกับปัญหาการลาออกของพนักงานหลายตำแหน่ง ส่งผลให้คนที่เหลืออยู่ต้องทำงานหนักขึ้น ระหว่างที่รอการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังคนใหม่ที่ยังไม่

17 ม.ค. 22 1 min read