Sad Songs

Total Posts : 1 post

Creative Talk

5 เหตุผลที่ทำให้มนุษย์ชอบฟังเพลงเศร้า

หลายครั้งที่ความเศร้ามักถูกมองเป็นอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบ แต่หลายคนกลับพบว่าเพลงเศร้าเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและมีความงดงาม แม้จะฟังดูเป็นเป็นสิ่งที่ย้อนแยง ทว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เพลงเศร้าสร้างความพึงใจต่อคนฟังได้ จนต้องกดฟังซ้ำๆ 5 เหตุผลที่ทำให้

28 ธ.ค. 21 1 min read