Solomon Ring

Total Posts : 1 post

Creative Talk

This too shall pass แหวนแห่งโซโลมอนกับปรัชญาที่ว่า ‘ทุกสิ่งล้วนชั่วคราว’

‘This Too Shall Pass’ วลีคลาสสิกที่สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของความไม่จีรัง  เพราะไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ ในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไป ไม่ในวันหนึ่ง ก็ชั่วโมงหนึ่ง นาทีหนึ่ง หรือแม้แต่วินาที อย่างแน่นอน

20 ธ.ค. 21 1 min read