Start With Why

Total Posts : 1 post

CIGNA

หนังสือเล่มไหนเปลี่ยนชีวิตคุณ?

CREATIVE TALK by CIGNA ได้ทำการจัด Sessions พิเศษอย่าง “Readery กับหนังสือเปลี่ยนชีวิต” กับ โจ้ วรรณพิณ และ เน็ต นัฏฐกร จากร้านหนังสือ Readery ที่จะมาแบ่งปันเรื่องถึงหนังสือเปลี่ยนชีวิต และนี่คือการสรุปหนังสื

23 ก.พ. 21 2 min read