SXSW

Total Posts : 1 post

Entrepreneur

เทรนด์ Startup ต่างประเทศมาแรงในปี 2019

ต่อเนื่องจากงาน South by South West ที่จัดขึ้นที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่งานนี้นอกจากจะมีการบรรยายสัมมนาเรื่อง Branding และ Interactive แล้ว ยังมีการจัด exhibition สำหรับ Startup จากทั่วโลกด้วย ซึ่งแน่นอนว่า Startup ของไทยนั้นก็

25 มี.ค. 19 1 min read