The Archer

Total Posts : 1 post

Creative Talk

The Archer เรียนรู้ปรัญชาชีวิตผ่านวิถีธนู

‘คันธนูนั้นไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มันเป็นเพียงการยืดออกไปของมือและความปรารถนาในใจของผู้ยิงธนู มันอาจจะคร่าอะไรสักอย่างไป หรืออาจทำให้เราได้ไตร่ตรองอะไรสักอย่าง ดังนั้นจงชัดเจนกับความตั้งใจของตัวเองอยู่เสมอ’ – The Archer by Paulo Coelho The Archer หรือ ปราชญ์แห่งธนู

02 ธ.ค. 21 1 min read