Top Played

Total Posts : 1 post

Creative Talk Podcast

จัดอันดับพ็อดแคส Episode ยอดนิยมของ Creative Talk Podcast ประจำเดือน มีน

จนถึงวันนี้ Creative Talk ได้ทำ Podcast มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 3ปี … และวันนี้เราทำไปแล้วทั้งหมด 140 ตอน แต่เอาจริง ๆ เราเพิ่งจะเริ่มจริงจังและทำกันอย่างมีวินัยกันก็ตั้งแต่ต้นปี คือเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน

13 เม.ย. 19 1 min read