Tricks

Total Posts : 2 posts

Article

ต่อร่างสร้างฐานธุรกิจ สรุปทริคความสำเร็จเหนือกาลเวลาของ LEGO แบรนด์ของเล่นที่มีอายุร่วมร้อยปี

หากถามว่าหนึ่งในของเล่น ที่เราสามารถเล่นกับทุกคนในบ้าน ได้แบบไม่ต้องอ่านคู่มืออะไร? แน่นอนว่า LEGO ต้องเป็นหนึ่งในของเล่นที่ผุดขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัย

06 ก.ค. 23 1 min read