VR

Total Posts : 2 posts

Metaverse

แว่น VR เสกออฟฟิศในโลกยุค Metaverse

รู้หรือไม่ว่า นอกจากแว่น VR จะเอาไว้ใช้เล่นเกมเสมือนจริงแบบผู้เล่นหลายคน (Multiplayer Online Games หรือ MMOs) อย่าง Fortnite หรือ Roblox แล้ว เครื่องมือนี้กำลังจะทำให้อนาคตในการทำงานของพวกเราเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของ Metaverse ได้อีกด้วย ความจริงแล้ว แว่น

27 พ.ค. 22 1 min read
AR

"ดิจิทัลบูรณะ" ฟื้นคืนประตูกำแพงเมืองโซลที่สาบสูญกว่

เรื่อง : ดวงพร วิริยา กาลเวลาที่ผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง มนุษย์ได้ทิ้งอารยธรรมและสิ่งปลูกสร้างสร้างที่เป็นมรดกที่สำคัญของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บางแห่งได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เสมือนต้นฉบับให้มากที่สุด

15 มี.ค. 20 1 min read