Wifi

Total Posts : 1 post

Google

Google's Project Loon บอลลูนติดสัญญาณ Wifi เพื่อพื้นที่ห่างไกล

วันไหนสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย คนยุคนี้คงรู้สึกเหงา เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง เพราะทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราไปแล้ว ทั้งใช้ติดต่อสื่อสารส่วนตัวหรือส่งไฟล์งานสำคัญๆ ไปหาคนทั่วโลก แต่ปัจจุบันก็ยังมีหลายแห่

10 พ.ย. 20 1 min read