Yakult

Total Posts : 1 post

Article

รู้จักกลยุทธ์ Door to Door เทคนิคการขายออฟไลน์ที่ทำให้ยาคูลท์เติบโตมาตลอดหลายสิบปี

ยาคูลท์ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่คนไทยรู้จักกันมาหลายสิบปี พวกเขาแทบไม่มีทั้งการโฆษณา หรือทำหน้าร้าน แต่ก็ฟันรายได้พันล้านบาทในทุกปี

22 ก.ค. 23 1 min read