YouTube Shorts

Total Posts : 1 post

Creative Talk

Youtube Shorts เวิร์คไหมสำหรับครีเอเตอร์? ประสบการณ์จริงเพิ่ม?

Shorts คือฟีเจอร์ใหม่จาก Youtube สำหรับลงวิดีโอที่มีความยาวน้อยกว่า 1 นาที โดยอัลกอริทึ่มในการเลือกรันคลิปให้เราก็มาจากความสนใจในการดูคลิปวิดีโอ กับช่องที่เรา Subscribe รูปแบบการใช้งานคือ ใช้แค่นิ้วเลื่อน (Swipe) ขึ้นหรือลงเพื่อเล่นคลิ

14 ก.ย. 21 2 min read