คนไทยชอบดูอะไรบน YouTube?

Last updated on เม.ย. 1, 2024

Posted on ก.ย. 25, 2020

Google Data มีการสำรวจการใช้งาน YouTube ในช่วงที่ผ่านมา ที่หลายคนกักตัวอยู่บ้าน รายงานข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า เวลาในการชม YouTube เพิ่มขึ้นถึง 20% และช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน มีจำนวนมากกว่า 450 ช่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 และ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 พบว่า

  • เวลาในการชมวิดิโอเกี่ยวกับตกแต่งและซ่อมแซมบ้านเพิ่มขึ้น 70%
  • เวลาในการชมวิดีโอออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น 80%
  • เวลาในการชมวิดีโอเกี่ยวกับการเงินเพิ่มขึ้น 70%
  • เวลาในการชมวิดีโอเฮฮา ขำขัน เพิ่มขึ้น 90%
  • เวลาในการชมวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 40%
  • มีการค้นหาเกี่ยวกับการทำอาหารบน YouTube เพิ่มขึ้น 80%

โดย Google วิเคราะห์ว่า ในปัจจุบันผู้ชมวิดีโอออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะเป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะใช้ YouTube เป็นช่องทางเพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายช่วงอายุมากขึ้น 

ข้อมูลจาก Think with Google https://bit.ly/2EkyADj

trending trending sports recipe

Share on

Tags