เข้าใจโลกใบนี้ และความเป็นมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นผ่านก?

Last updated on พ.ย. 19, 2021

Posted on พ.ย. 19, 2021

อาจมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวหนังสือที่บอกเล่าความจริง หรือให้ความรู้ แบบ nonfiction จะให้ประโยชน์กับเราได้มากกว่า fiction หรือว่านิยาย และบางคนก็อาจมองว่าการอ่านนิยายนั้นให้ได้แค่ความบันเทิงทางใจ ทว่าในความเป็นจริงแล้วนิยายอาจให้อะไรกับเราได้มากกว่านั้นหลายเท่า…

บางคนหลงรัก fiction เพราะมันสร้างประสาทสัมผัสทางความคิดให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดในมุมมองต่างๆ เช่น ความรัก , เรื่องตลก หรือว่าการเสียดสีถากถาง ซึ่งนิยายเหล่านี้ต่างพยายามที่จะดึงเอาองค์ประกอบต่างๆ ของความเป็นมนุษย์เข้ามาเป็นจุดสนใจของคนอ่าน

และนิยายยังสามารถเติมเต็มจินตนาการของเราให้เห็นภาพของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมจริงหรือช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่จริง ผ่านการบรรยาย ให้เราได้นึกภาพตามว่าคนที่อยู่คนละยุคกับเรา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเรา นั้นใช้ชีวิตอย่างไร สนใจในเรื่องอะไร มีความคิดอ่านและค่านิยมอย่างไร เงื่อนไขต่างๆ ทางสังคมและสภาพสังคมเป็นแบบไหน บางครั้งเราจึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความคิดอ่านของผู้คน ผ่านนิยายที่มี setting เป็นช่วงเวลาในอดีตหรือต่างสภาพสังคมได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหนังสือวิชาการเลย

แล้วนอกจากสิ่งเหล่านี้ การอ่านนิยายสามารถให้ประโยชน์อะไรกับเราแบบที่คาดไม่ถึงได้อีกบ้าง?


การอ่านนิยายช่วยยกระดับเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการตัดสิน

บางครั้งตัวหนังสือที่ถูกแต่งขึ้นเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับยาวิเศษและเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเหตุผลขึ้นได้

มีผลการวิจัยที่ทำขึ้นโดย University of Toronto บอกว่าคนที่อ่านนิยายหรือวรรณคดี เป็นคนที่มีความคิดสร้างรรค์และเปิดกว้างมากกว่าคนที่อ่าน nonfiction และการอ่านนวนิยายยังช่วยให้คนกลุ่มนี้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น รวมถึงตัดสินสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นเช่นกัน

อำนาจของนิยายคือการสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ให้กับคนอ่านได้ และยังเปลี่ยนวิธีการคิดของเรา พร้อมกับให้อิสระทางความคิดในการคิดไอเดียใหม่ๆ ที่เราอาจไม่เคยมีมาก่อน ผ่านการพิจารณาสิ่งต่างๆ ผ่านมุมมองของตัวละครในเรื่องราวเหล่านั้น และทำให้เรามีจิตใจที่กว้างขึ้น รวมถึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินสิ่งต่างๆ แบบด่วนได้ น้อยลง


ยกระดับความเข้าใจของเราที่มีต่อโลก

การอ่านนิยายช่วยให้เราเข้าใจโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน และมีหนังสือและนวนิยายมากมายที่สอนให้เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ และหนังสือพวกนี้ยังบอกเล่าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่ระหว่างดำเนินชีวิต พร้อมกับช่วยเปิดตาให้เรามองเห็นความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อน

ซึ่งในความเป็นจริง ทุกๆ งานประพันธ์สามารถทำให้คนอ่านเข้าใจโลกในมิติที่ลึกขึ้นได้ และทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์ผ่านตัวละครสมมติ การอ่านนิยายในโลกแห่งจินตนาการ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกแห่งความจริงได้ดีมากๆ


การอ่านนิยายช่วยปรับปรุงเรื่องความจำ

อย่างที่หลายคนรู้ว่าการอ่านคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับสมอง มันช่วยยกระดับเรื่องความจำและลดอัตราประสาทเสื่อมในวัยสูงอายุ เพราะเมื่อเราอ่าน เราจะคิดไปด้วย และสติปัญญาของเราก็จะเรียกร้องให้เกิดพฤติกรรม และสิ่งนี้จะเพิ่มความเข้าใจให้กับเรา รวมถึงความรู้สึกนึกคิดเชิงลึกต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งกิจกรรมทางประสาทเหล่านี้จะช่วยให้ความทรงจำของเราเฉียบแหลมยิ่งขึ้น


การอ่านนิยาย ทำให้ช่วงเวลาในชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้น

เพราะการอ่านนิยายจะช่วยเพิ่มทักษะด้าน productivity , การสรุปความ , ทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการผลักให้เราได้ลองไปสวมบทบาทเป็นคนอื่น และส่งเราไปอยู่ในโลกใบอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราพัฒนาศักยภาพในด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์ได้


ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว การอ่านนิยายยังทำให้เรามีความสุขและรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองขึ้นมาได้


อ้างอิงจาก

trending trending sports recipe

Share on

Tags