Design You Do See - เลือกใช้สีอย่างไร? ให้สื่อความหมายตรงกับแบรนด์

Last updated on ธ.ค. 4, 2023

Posted on ธ.ค. 3, 2022

หากพูดถึง “สี” หลายคนคงมองว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และมักจะมีผลต่อตัวเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
วันนี้ลองชวนมาคิดตามกันครับว่า แล้วสีที่เห็นในชีวิตประจำวันนั้น มีผลอย่างไรกับความคิด หรือการตัดสินใจของเราในเชิง “จิตวิทยา”
และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำ Branding ได้อย่างไรบ้าง

trending trending sports recipe

Share on

Tags