Design You Don't See - ทำไมโฆษณาต้องคั่นระหว่างรายการ

Last updated on ธ.ค. 18, 2023

Posted on มิ.ย. 17, 2023

เคยตั้งคำถามกันไหมว่าทำไมโฆษณาชอบมาอยู่คั่นกลางรายการ ทำไมโฆษณาไปอยู่ตอนเปิดหรือตอนปิดของรายการแทน คนดูจะได้ดูรายการได้ไม่สะดุด? มาฟังคำตอบเรื่องนี้กัน!

trending trending sports recipe

Share on

Tags