Design You Don't See - ทำไมเราถึงต้องใช้หลอด?

กว่าจะมาเป็นหลอดในหลายๆ รูปแบบที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบันลองมาดูกันครับว่า คนสมัยก่อนเขาคิดค้นหลอดขึ้นมาเพื่ออะไร?

Last updated on ธ.ค. 4, 2023

Posted on ม.ค. 14, 2023

กว่าจะมาเป็นหลอดในหลายๆ รูปแบบที่เราใช้กันจนถึงปัจจุบัน
ลองมาดูกันครับว่า คนสมัยก่อนเขาคิดค้นหลอดขึ้นมาเพื่ออะไร?

trending trending sports recipe

Share on

Tags