เมื่อคนเสพติดมือถือมาก ก็เลยมีโจทย์ว่า “จะทำยังไงให้คนเข้าถึงสื่อของเรา?”

Last updated on ก.พ. 24, 2023

Posted on ส.ค. 31, 2018

เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง นักการตลาดเองก็ต้องปรับตัวตามให้ทันตลอดเวลา การสร้าง Content ที่หลากหลายรูปแบบจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อของเรากับ 6 Key Success

1. Define Target โฟกัสพฤติกรรมคนดู ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
2. หาจุดแข็ง และสร้างความแตกต่างอย่างมีคุณค่า
3. ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์ม
4. แกร่งในทุกฤดูกาล มีศักยภาพตลอดเวลา
5. วิเคราะห์ผลลัพทธ์ เรียนรู้จากความล้มเหลว
6. Human Resource คือปัจจัยสำคัญในสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ

เก็บตกจาก Session: Key Success of Video Marketing in New Era ที่งาน Videnovation
• คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ | CEO, M Interaction
• คุณรวิศ หาญอุตสาหะ | CEO ศรีจันทร์
• คุณธีรนัย สิทธิจำลอง | Head of Lifestyle Content, Wongnai
• ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล | Program Director, OTT (Thailand) Co., Ltd.

trending trending sports recipe

Share on

Tags