Videnovation

Total Posts : 2 posts

Creative Talk Live

เมื่อคนเสพติดมือถือมาก ก็เลยมีโจทย์ว่า “จะทำยังไงให้คนเข้าถึงสื่อของเรา?”

เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง นักการตลาดเองก็ต้องปรับตัวตามให้ทันตลอดเวลา การสร้าง Content ที่หลากหลายรูปแบบจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อของเรากับ 6 Key Success 1. Define Target โฟกัสพฤติกรรมคนดู ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

31 ส.ค. 18 1 min read
Creative Talk Live

“เมื่อไรที่เราใช้เรตติ้งเป็นตัวตั้ง นั่นคือความล่มสลายของวงการสื่อสารมวลชน”

หากเราลองมองในมุมกลับให้ Content = King และ Platform = Queen พร้อมทำความเข้าใจว่า เราทำอะไร? ต้องการสื่อสารกับใคร? และต้องเลือกให้ถูกว่าการ Live เหมาะสมกับคอนเทนต์ ซึ่งมีอยู่ 3 แกนหลัก ๆ คือ 1. เป็นเรื่องที่ควรรู้ในตอนนั้น 2. กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม 3.

31 ส.ค. 18 1 min read