ทุก 3 ปีทักษะเก่าจะถูกแทนที่ด้วยทักษะใหม่

รวมทักษะที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี! ในงาน Future Trends Ahead Summit 2024

Last updated on ก.พ. 7, 2024

Posted on ก.พ. 7, 2024

ทักษะสำคัญของพนักงานในยุคนี้ (Future of Work Trend)

โดยคุณโอชวิน จิรโสตติกุล Founder and CEO of FutureSkill ในงาน Future Trends Ahead Summit 2024

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กร และพนักงาน

🎯 ทักษะที่ต้องใช้จะเปลี่ยนแปลงไปไวมากกว่าในอดีต
🎯 นายจ้างกว่า 76% ถ้ามี Professional certificates จะรับเข้าทำงานมากกว่าคนที่ไม่มี
🎯 ในอดีตและปัจจุบัน สอนให้เรารู้ว่า ใครที่ถือครอง ‘เทคโนโลยี’ จะเป็นผู้ชนะเสมอ
🎯 ผลสำรวจจาก Gartner บอกว่าทักษะที่เราต้องใช้ จะเพิ่มขึ้น 10% ทุกปี ส่วนทักษะที่เราทำได้ดีเมื่อ 3 ปีก่อน จะไม่เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันแล้ว
🎯 66% ของพนักงานอยากอยู่กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทักษะ มากกว่าใบปริญญา หรือ Job description
🎯 300 ล้านงาน (jobs) ในโลกยุคปัจจุบัน จะถูก Automate ไม่มากก็น้อย เรื่องนี้น่าคิดต่อเพราะโลกของ AI กำลังเข้ามา automate เกือบทั้งหมดแล้ว
🎯 ผลสำรวจจาก Gallup พบว่าในยุคนี้พนักงานไม่อินกับบริษัทเกือบครึ่ง ดังนั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ well-being


สิ่งที่ต้องโฟกัส Reskill / Upskill ในอีก 5 ปีข้างหน้า

🎯 อันดับ 1: มากถึง 49% คือ ทักษะ AI and big data
🎯 อันดับ 2: มากถึง 47% คือ ทักษะ Analytical thinking
🎯 อันดับ 3: มากถึง 47% คือ ทักษะ Creative thinking
🎯 อันดับ 4: มากถึง 42% คือ ทักษะ Leadership and social influence
🎯 อันดับ 5: มากถึง 29% คือ ทักษะ Talent management


ผลสำรวจ McKinsey ที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะใหม่

🎯 Technological skills อาชีพนักวิเคราะห์จะเกิดมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ
🎯 Social and Emotional skill ทักษะการทำงานเป็นทีมจะสำคัญมาก มนุษย์เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นจะถูกยกระดับให้ความสำคัญมากขึ้น
🎯 Higher Cognitive skills การคิดวิเคราะห์ไม่ใช่แค่เข้าใจ แต่ต้องเข้าใจความคิดที่ซับซ้อนของเทคโนโลยี และเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


แปล เรียบเรียง: กิตติภพ ปานล้ำเลิศ

trending trending sports recipe

Share on

Tags