เพราะคนคือกุญแจสำคัญของทุกธุรกิจ

ถอด 5 ทักษะแห่งอนาคต ที่ทำให้เราเป็นผู้พิชิต AI โดย คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Founder, Conicle ในงาน InsureX Forum 2024

Last updated on มิ.ย. 26, 2024

Posted on มิ.ย. 26, 2024

เก่งงาน เก่งคน เก่งตน

แกนหลัก เหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะผ่านไป 5 หรือ 10 ปี มันจะยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกอุตสาหกรรม เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ‘คน’ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

ที่งาน PricezaMoney presents InsureX FORUM 2024 "Insurance Technology & Marketing" งานเพื่อคนในวงการประกันภัย ซึ่งจัดโดย PricezaMoney ในเซสชัน ‘ปรับตัวให้ทันในยุค AI กับ 5 ทักษะสำคัญสำหรับบุคลากรในวงการประกันภัย’ คุณนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Founder, Conicle ก็ได้ออกมาร่วมพูดถึงทักษะแห่งอนาคต ที่จะช่วยให้เราเป็นผู้พิชิต AI ในโลกธุรกิจอันกว้างใหญ่

เพราะอะไรคนถึงยังสำคัญในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เราจะพบว่า แม้ AI จะสามารถทำงานต่าง ๆ มากมายให้กับเราได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถแทนเราได้คือ ‘ความเป็นมนุษย์’ เพราะมนุษย์มี Trust เป็นสิ่งสำคัญ โดยความไว้วางใจเหล่านี้นี่แหละ ที่ทำให้เรายังก้าวเหนือ AI ได้ด้วยความแตกต่างทางอารมณ์ จนสามารถปิดการขายทางธุรกิจได้

5 ทักษะสำคัญที่ทำให้เราเอาชนะ AI

1. เก่งงาน - ทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เรื่องที่ควรรู้คือ
  • Cyber Security
  • Data Privacy
  • Risk Management

ในยุคที่ Data คือทองคำแห่งโลกดิจิทัล การปกป้องข้อมูลนี้จึงมีความสำคัญที่สุด เพราะการเข้าใจทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ การจัดเก็บ Data, การเข้าใจความเสี่ยง และกฎหมายดิจิทัล จะทำให้เราสามารถสร้าง Trust ที่ดีกับลูกค้าได้


2. เก่งงาน - ทักษะด้านการเข้าใจเทคโนโลยี

เรื่องที่ควรรู้คือ
  • Digital Literacy
  • AI and Key technology to enhance Productivity and Performance

ความรู้ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการนำ AI และเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานมากกว่าเดิม ซึ่งการทำความเข้าใจโลกดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ถูกแทนที่ แต่เป็นการนำ AI มาเป็นผู้ช่วย เพราะคนที่มีทักษะด้านการเข้าใจเทคโนโลยี จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จได้


3. เก่งคน - ทักษะด้านการบริหารลูกค้า

เรื่องที่ควรรู้คือ
  • Customer Experience

ความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า เพราะการสร้างความไว้วางใจ และส่งมอบคุณค่าของสินค้า จะช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาได้ ยิ่งลูกค้าอยากซื้อของชิ้นใหญ่ ที่ราคาแพงมาก ๆ การปิดจบการขายจะไม่ใช่จาก AI อีกต่อไป เพราะลูกค้ายังคงอยากซื้อกับคน ซึ่งการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีนี่แหละ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีอยู่เสมอ


4. เก่งคน - ทักษะในการบริหารทีม

เรื่องที่ควรรู้คือ
  • Collaboration

การทำงานกับผู้อื่น การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุข ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญ เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เราสามารถถ่ายทอดพลัง ถ่ายโอนความแข็งแกร่งออกมา เพื่อสร้างทีมที่มีคุณภาพได้ ซึ่งการ Collaboration คือหนึ่งในทักษะที่หลายคนมองข้าม แต่ความจริงแล้วมันสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว


5. เก่งตน - ทักษะของการล้มแล้วลุกให้ไว

เรื่องที่ควรรู้คือ
  • Adaptability and Resilience

ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการล้มแล้วลุกให้ไว จะช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวเอง เพื่อยืนหยัด และก้าวไปข้างหน้าได้


เมื่อได้ทักษะที่สำคัญ 5 ข้อนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือนำมาบูรณาการด้วยหลัก 10-20-70

โดยเราจะเรียนรู้เอง 10% และนำความรู้ที่มีไปแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเติมอีก 20% ท้ายที่สุดเราก็ต้องลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่ง 70% สุดท้ายจึงเป็นอันสัมฤทธิ์ผล

เพราะรากฐานของการเรียนรู้คือคน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหน บุคลากรยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความไว้วางใจ และความสำเร็จ ซึ่งการหมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา จะช่วยให้เรา สามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัล ไปจนอยู่รอดได้ในอีกหลายสิบปี


เรียบเรียง: พีรพล สดทรัพย์

ที่มา: InsureX Forum 2024 : Insurance Technology & Marketing

trending trending sports recipe

Share on

Tags