สรุป 4 ขั้นตอนเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ โดย Satya Nadella CEO ของ Microsoft

Last updated on ก.ย. 25, 2023

Posted on ก.ย. 15, 2023

วัฒนธรรมขององค์กร เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝังรากลึกจนยากที่จะถอน เพราะยิ่งองค์กรใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยาก แต่เพราะการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรโดย CEO คนใหม่อย่าง สัตยา นาเดลลา (Satya Nadella) ก็ทำให้ Microsoft สามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาได้อีกครั้ง

ก่อนการมาของนาเดลลานั้น Microsoft เป็นองค์กรที่วัฒนธรรมการทำงานย่ำแย่ จนพนักงานรู้สึกท้อแท้ และบริษัทก็ล้าหลังคู่แข่งอยู่มาก เมื่อสัตยา นาเดลลา เข้ารับตำแหน่ง CEO งานแรกที่เขาทำจึงเป็นการยกเครื่องวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ด้วย Hit Refresh

และนี่คือ 4 ขั้นตอนที่นาเดลลา ใช้ขับเคลื่อนยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่อย่างทุกวันนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนองค์กรจากบนลงล่าง

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของนาเดลลา เริ่มต้นจากการกระทำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นั่นคือการขอคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาในที่ประชุม ผ่านแบบสำรวจของเขา ซึ่งนาเดลลาเปิดกว้าง และพร้อมที่จะรับฟัง นอกจากนั้นเมื่อเขาเห็นพนักงานแสดงพฤติกรรมเชิงลบ นาเดลลาก็พยายามควบคุมปฏิสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น

นาเดลลาไม่เพียงแต่ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกเท่านั้น แต่เขายังพยายามเน้นย้ำกับองค์กรอยู่เสมอว่า เมื่อเราจะเปลี่ยนองค์กร เราจำเป็นต้องทำจากบนลงล่าง


ขั้นตอนที่ 2: สร้างเซสชันเพื่อคอนเน็กกับกลุ่มผู้จัดการอาวุโส

นาเดลลาตระหนักว่าการสนับสนุนจากกลุ่มผู้จัดการอาวุโสนั้น มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม นั่นจึงทำให้เขาพยายามจัดการประชุม ที่ผู้จัดการอาวุโสสามารถเปิดใจ และแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงแนวคิดส่วนตัวระหว่างกันมากขึ้นได้ในเซสชัน นอกจากนี้เขายังพยายามสร้างบริบทที่พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดกันมากขึ้นในทีมด้วย

การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ทำให้นาเดลลาสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ และขอการสนับสนุนจากพนักงานในการสนับสนุนความคิดด้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้นาเดลลายังกล่าวว่า CEO ไม่ใช่แค่ผู้นำของระดับสูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้นำทั้งบริษัท ฉะนั้นแล้ว CEO จึงต้องติดต่อกับพนักงานในวงกว้างอยู่เสมอ เพื่อค้นหาการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่เพียงส่วนเล็ก ๆ เพียงอย่างเดียว


ขั้นตอนที่ 3: ทำให้ทุกคนสามารถจดจำ Mission ขององค์กรได้

ก่อนที่นาเดลลาจะเข้ามารับตำแหน่ง CEO นั้น Microsoft ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นทำให้ทีมผู้บริหารจึงต้องพยายามที่จะอธิบายกลยุทธ์ขององค์กรให้ผู้คนมากกว่า 100,000 คนในกว่า 190 ประเทศทราบ ฉะนั้นแล้วเพื่อให้ทุกคนมีภาพเป้าหมายเดียวกัน นาเดลลาจึงได้ปรับปรุง และกำหนดเป้าหมายขององค์กรใหม่ ที่สามารถจำได้ง่าย ๆ คือ “การเพิ่มศักยภาพให้กับทุกคน และทุกองค์กรในโลกประสบความสำเร็จมากขึ้น”

การลดความซับซ้อนของข้อความ ทำให้เป้าหมายนั้นสามารถเข้าใจง่าย ไม่เพียงแต่ทำให้วัตถุประสงค์หลักของบริษัทชัดเจนขึ้น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ช่วยกระตุ้นให้พนักงานระลึกถึงเป้าหมายหลัก โดยเป็นหลักการชี้แนะที่กำหนดรูปแบบการตัดสินใจ ไปจนถึงปลูกฝังวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันทั่วทั้งองค์กร


ขั้นตอนที่ 4: ส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้

นาเดลลาเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของนวัตกรรม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยผูกมัดทีมไว้ได้ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตของพนักงานด้วย ฉะนั้นเขาจึงได้เปิดตัวโปรแกรมที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหมู่พนักงาน อาทิ Microsoft Garage ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่พนักงานสามารถทดลองใช้แนวคิด กับเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการทดลอง และความคิดสร้างสรรค์


แนวทางเชิงกลยุทธ์ของ สัตยา นาเดลลา ได้ขับเคลื่อน Microsoft ไปสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรม ซึ่งการดูแลรักษาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตเท่านั้น แต่ยังทำให้ Microsoft สามารถบุกเบิกไปสู่ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา จนสามารถพลิกฟื้นบริษัทขึ้นมาได้


ที่มา

trending trending sports recipe

Share on

Tags