Aday

Total Posts : 1 post

Aday

เบลล์ จิรเดช บก. a day กับการเรียนรู้ที่จะโอบกอดทุกผลลัพธ์จากการตัดสินใจ และซึมซับด้านดีของสิ่งที่ได้เลือก

เบลล์ จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ หรือนักเขียนนามปากกา jirabell เจ้าของพ็อคเก๊ตบุ๊คหลายเล่ม อาทิ ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น, รักเขาเท่าทะเล และอีกมากมาย  ปัจจุบัน เบลล์ เป็นบรรณาธิการบริหาร ของ a day สื่อที่ผลิตคอนเทนต์ทั้งออนไลน์

05 ต.ค. 21 1 min read