APEC2022

Total Posts : 1 post

APEC2022

ชาวโซเชียลกับประเด็นไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม AP

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ไทยได้มีบทบาทในเวทีโลก การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อย การจัดเตรียมอาหารและการแสดง ซึ่งทำให้ชาวโซเชียลออกมาพูดถึงในวงกว้างและแตกออกมาได้หลายประเด็

22 พ.ย. 22 1 min read