Bulider

Total Posts : 1 post

Bulider

คน Gen R คืออะไร ทำไมองค์กรต่าง ๆ ถึงสนใจคนกลุ่มนี้

โดยปกติแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Generation เราจะนึกถึงการแบ่งกลุ่มคนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Builder, Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z รวมไปถึง Generation คาบเกี่ยวอย่าง Xennial (คาบเกี่ยวระหว่าง Gen X กับ Gen Y)  และ Zennial (คาบเกี่ยวระหว่

25 ต.ค. 21 1 min read