Data Marketing

Total Posts : 2 posts

Data

แนวทาง Personalized Marketing ในโลกจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไม่

Contextual Marketing หรือการใช้ “บริบท” ของความสนใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมาทำการตลาดแบบ Personalize เพื่อมองหาว่าพวกเขาสนใจอะไรอยู่ ต้องการอะไร หรือกำลังมองหาอะไร ทั้งหมดทั้งมวลทำได้โดยอาศัย Data ที่สามารถเก็บและนำมาประมวลผลได้ผ่านสื่อดิจิตอล แต่ถ้าเป็นบนโลกความเป็นจริงล่ะ?  ถ้

14 เม.ย. 21 2 min read
AI

มาแน่! 5 ตัวช่วยเสริมพลังแคมเปญการตลาดด้วย Data Marketing

CREATIVE TALK ชวนคุยกับคุณอ๋อม วรรณภาณี ทัศนาญชลี CEO และ Head of Retail Analytics ที่บริษัท RETAILATURE และ NEXTBEST.AI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ซึ่งอยู่ในแวดวงการตลาดมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี กลยุทธ์การตลาดจะต้องผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือเสนอขายให้ลูกค้

19 มี.ค. 21 1 min read