Hope

Total Posts : 1 post

Leadership

ทำไมผู้นำถึงต้องช่วยเติมความหวังให้ทีมในยามวิกฤต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึง ‘ปัญหา’ ว่ามันจะมาในยามที่เราไม่พร้อมเสมอ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การที่ผู้นำต้องเติมความหวังเพื่อนำพาองค์กรผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตินั้น สำคัญขนาดไหน

11 มี.ค. 24 1 min read