Post Vacation Blues

Total Posts : 1 post

Living

พรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้ว!!!!!! - Post-Vacation Blues เมื่อวันหยุดที่ผ่?

ความรู้สึกที่ว่า ‘พรุ่งนี้วันจันทร์’ หรือ ‘พรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้ว’ ความเศร้าที่มาเยี่ยมในเย็นวันหยุดวันสุดท้ายนี้ ทำให้หลายคนเกลียดการกลับมาทำงานหลังวันหยุด ไม่ว่าจะหยุดสุดสัปดาห์หรือแม้แต่หยุดยาว และบางครั้งก็ยังรู้สึ

11 ม.ค. 22 1 min read