สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 4 Generations

Last updated on มิ.ย. 2, 2020

Posted on มิ.ย. 2, 2020

จากผลการสำรวจเก็บข้อมูลคนใช้อินเทอร์เน็ตไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา เราพบว่าคนแต่ละรุ่น (Generation) มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันออกไป หลักๆ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกัน ได้แก่

  • Baby Boomer
  • Gen X
  • Gen Y
  • Gen Z
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

1. Baby Boomer

ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ย 10 ชั่วโมง วันธรรมดาหรือวันทำงานใช้เวลา 9 ชั่วโมง 35 นาที และวันหยุดเพิ่มขึ้น 2 ชั่วโมงเป็น 11 ชั่วโมง 3 นาที โดยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียไปถึง 82.5% ของ 10 ชั่วโมง รองลงมาคือ ค้นหาข้อมูลต่างๆ 69% สุดท้ายคนรุ่นนี้ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับอ่านข่าวออนไลน์ 67.5%

2. Gen X

เป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 49 นาที วันธรรมดาหรือวันทำงานใช้เวลา 9 ชั่วโมง 20 นาที และวันหยุดเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมง 58 นาที แต่ใช้เวลาอินเทอร์เน็ตมากที่สุดไปกับโซเชียลมีเดีย 87.9% กิจกรรมรองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล 72% สุดท้ายส่งอีเมล 69.9%

3. Gen Y

คนรุ่นนี้ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตที่สุดในบรรดาทั้งหมดคน 4 รุ่นเฉลี่ยถึง 10 ชั่วโมง 36 นาที โดยวันหยุดใช้เวลาถึง 11 ชั่วโมง 50 นาที และวันธรรมดาหรือวันทำงาน 10 ชั่วโมง 7 นาที โดยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในแง่ของความบันเทิงมากที่สุดคิดเป็น โซเชียลมีเดีย 93.7% และดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ 73.6% ส่วนกิจกรรมสุดท้าย คือ การค้นหาข้อมูลออนไลน์ 72.3%

4. Gen Z

กลุ่มคนอายุที่เด็กที่สุดใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต 10 ชั่วโมง 35 นาที ซึ่งต่างกับ Gen Y เพียง 1 นาที ซึ่งสองรุ่นนี้มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในแง่โซเชียลมีเดีย 87.1% ดูหนัง ฟังเพลง 69.2% และค้นหาข้อมูล 54.4% แต่ในวันหยุด Gen Z คลุกคลีกับอินเทอร์เน็ตถึง 12 ชั่วโมง 1 นาที และวันธรรมดา 10 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก EDTA THAILAND (สพธอ)


บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ

trending trending sports recipe

Share on

Tags