ผู้นำในอนาคตต้องมีทักษะอะไร? ส่องอนาคตการทำงานของชาวเอเชียจากรายงาน Global Skills 2023

ผู้นำโลกอนาคตต้องเป็นแบบไหน? มีสกิลอะไรที่ต้องเตรียมพร้อมบ้าง?

Last updated on ต.ค. 13, 2023

Posted on ต.ค. 10, 2023

ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน เราจะเห็นเลยว่าการพัฒนาของผู้คนก็ขยับไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เรารู้วันนี้ พรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเก่าไปซะแล้ว ฉะนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม ผู้นำจึงต้องมีทักษะที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม เพราะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ของคนกลุ่มเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ต้องพร้อมเป็น Global Leader ที่จะนำทางผู้คน ด้วยความเป็นจริงของอนาคต

ตามรายงานล่าสุดของ Global Skills 2023 จาก Coursera ระบุว่า Digital Transformation, Automation และ Globalization กำลังเปลี่ยนรูปแบบตลาดแรงงานใหม่ ซึ่งสร้างความต้องการในการเพิ่มสกิลของคน รวมถึงยกระดับทักษะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ฉะนั้นแล้ว ผู้นำที่เป็น Global Leader จึงควรมีความรู้ในด้านทักษะดิจิทัลเพื่อไม่ให้เกิด Skill Gap ระหว่างลูกทีม

นอกจากทักษะทางดิจิทัลแล้ว ทักษะของลีดเดอร์ที่เติบโตมากที่สุดในปี 2023 ก็คือทักษะ Soft Skill ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ และการทำงานร่วมกับทักษะดิจิทัล อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล AI

ซึ่ง Soft Skill ที่ผู้คนสนใจกันมากที่สุดก็คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าว เพราะการสร้างแรงจูงใจ จะทำให้ลูกทีมรู้สึกถึงการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งผู้นำจำเป็นต้องปรับตัว และยืดหยุ่น เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

โดย Coursera แนะนำให้ผู้นำพยายามพัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อยู่เสมอ

เราจะเห็นเลยว่าทักษะทางดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญของผู้นำยุคใหม่ โดยในรายงานพบว่าทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการสูงในทุกอุตสาหกรรม ผู้นำที่สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจะอยู่ในตำแหน่งที่ดี ซึ่งจะช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคตของการทำงาน

Coursera ยังระบุอีกว่า ในรายงานทักษะทั่วโลกประจำปี 2023 ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียเป็น 2 ประเทศในเอเชีย ที่ติด Top 10 อันดับประเทศที่พัฒนาด้านความสามารถด้านทักษะโดยรวมทั่วโลก ทว่าเมื่อมองลึกลงไป เราจะเห็นประเด็นที่น่าสนใจของ Skill ที่ชาวเอเชียกำลังพัฒนามากขึ้น

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกำลังเติบโตในภาคธุรกิจ ซึ่งทำให้พนักงานมากมายต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มพูนด้านทักษะ ทว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เรียนในภูมิภาคนี้กลับมีความเชี่ยวชาญด้าน Data Science และเทคโนโลยี มากกว่าทักษะทางธุรกิจซะอีก

สำหรับสิงคโปร์จะเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย โดยพวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เช่น Fintech, Blockchain และการลงทุน รวมถึงทักษะด้าน Data ที่เกี่ยวข้องกับ AI

ต่อจากนั้นก็คือมาเลเซีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 14 ในเอเชีย โดยวิทยาการเรื่อง Data Science เป็นสิ่งที่โดดเด่นของพวกเขา นั่นทำให้ชาวมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือชาวมาเลเซียมีแนวโน้มที่จะลงทุนในทักษะทางธุรกิจ เช่น Fintech เพิ่มขึ้นถึง 1.24 เท่า

ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่ 18 ของเอเชีย เรามีทักษะทางธุรกิจที่ล้ำหน้ากว่าประเทศอื่น เพราะเราได้คะแนนธุรกิจไปถึง 97% นอกจากนั้นแล้วในรายงานยังชี้ให้เห็นว่า มีโอกาสที่ผู้นำระดับภูมิภาคของประเทศจะมาลงทุนเพิ่มเติมในด้าน Data Science และทักษะด้านเทคโนโลยี

นอกจากไทยแล้ว ก็มีอินเดียที่เชี่ยวชาญด้านทักษะทางธุรกิจในระดับสูง โดยรับคะแนนใน Coursera ที่ล้ำหน้ากว่าชาวบ้านในด้านทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร และทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นผู้เรียนชาวอินเดียยังทำคะแนนได้ดีในด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

จะเห็นได้เลยว่าทักษะทางดิจิทัล คือสิ่งที่ผู้นำทุกคนต้องมี เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทักษะที่คนทำงานหลายแห่ง ให้ความสำคัญมาเป็นอันหนึ่ง ซึ่งรองลงมาคือทักษะด้านธุรกิจ ฉะนั้นแล้วรายงานทักษะทั่วโลกปี 2023 จึงถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับทุกคน ที่ชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเราจำเป็นต้องปรับทักษะของตนให้สอดคล้องกับบริบททั่วโลก

ข้อค้นพบในรายงาน Global Skills 2023 มีนัยสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าทักษะด้านดิจิทัล จะมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจ คนทำงานที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันจะต้องลงทุนในการเพิ่มทักษะใหม่ เพื่อยกระดับทักษะของตน


สำหรับลีดเดอร์แล้ว เรายังต้องปรับตัวให้เข้ากับทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปของคนทำงาน ซึ่งการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของลูกทีม จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นมาได้


แปล เรียบเรียง: พีรพล สดทรัพย์

ที่มา

trending trending sports recipe

Share on

Tags