รู้ก่อนจะรู้งี้! ทักษะที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีกว่า?

Last updated on ก.พ. 17, 2023

Posted on ก.ย. 8, 2021

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นบนโลก ชีวิตของเราทุกคนต่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์ และการทำงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้เราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อที่จะก้าวให้ทันความต้องการในตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

CREATIVE TALK เลยอยากนำเสนอ 5 ทักษะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้อาชีพคุณได้ และยกตัวอย่างงานใหม่ๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยทักษะเหล่านี้


Hybrid Content Creator: การทำคอนเทนต์แบบ 360°

เพราะความบันเทิงบนโลกออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนปัจจุบันไปแล้ว ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เราออกไปไหนไม่ได้แบบนี้ ทำให้คอนเทนต์ออนไลน์ในแต่ละ Platform ยิ่งสำคัญมากขึ้น

เราจึงควรที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องทักษะทาง Production (การนำเสนอ การเขียน การถ่ายทำ และการตัดต่อ) ทักษะเรื่องความเข้าใจ Social Media Platform ทักษะเรื่องการมี Empathy Communication เพื่อที่จะทำคอนเทนต์ที่ตรงใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้ด้วย

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้: Content Creator, Producer, Content Optimization และ Content Director


Business Development Analyst: วิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ

เพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกบริษัทจึงต้องการคนที่สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของตัวเอง ทั้งการจัดการภายในและการปรับตัวพัฒนาต่อในอนาคต 

ดังนั้น ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจ Business Model Canvas และการหารายได้ใหม่ๆ รวมไปถึงทักษะการเจรจา การตลาด และการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสและเป็นที่ต้องการมากขึ้น

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้: AE Manager, Business Development, Chief Marketing Officer หรือ Customer Service Executive


Financial Advisor: ที่ปรึกษาทางการเงินทั้งการลงทุนและการออม

การตื่นตัวเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นสิ่งที่คนในโลกปัจจุบันให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบเงินบนโลกออนไลน์ และการเทรดดิ้งต่างๆ

ทักษะที่เราควรเรียนรู้คือ เรื่องของความรู้และความเข้าใจกลไกทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางและการวิเคราะห์การเงินในรูปแบบต่างๆ

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้: Financial Advisor, Financial Planner, Head of Risk Management 


Technology Specialist: ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและการนำไปใช้จริง

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ทุกอย่าง เราจึงควรที่จะเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวหน้าต่อไปได้

ทักษะที่ควรเรียนรู้คือ ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความเข้าใจในเรื่อง Data การใช้งาน MarTech ต่างๆ และความคิดวิเคราะห์ในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้: Web developer, Full Stack Engineer และ DevOps Consultant


Logistic & Supply Chain: ความเข้าใจเรื่องการขนส่ง

อาจจะดูไกลตัว แต่ทักษะนี้ถือเป็นหนึ่งในความต้องการสูงสุดในตอนนี้ เพราะเรื่องของการทำธุรกิจในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ การขนส่งที่ฉับไว ถูกต้อง และปลอดภัย เป็นหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจไปแล้ว

การให้ความสำคัญในเรื่องการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การคิดถึงประสบการณ์ของลูกค้าในลำดับต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญเลนทีเดียว

อาชีพที่สามารถต่อยอดได้: Operation Specialist และ Logistics Director

แต่ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในงานที่คุณทำอยู่ และเพิ่มทักษะที่เหมาะกับตัวคุณเอง เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทักษะของการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ก็เป็นหัวใจของการพัฒนานั่นเอง


ที่มาของข้อมูล

trending trending sports recipe

Share on

Tags