HBR

Total Posts : 3 posts

Leader

Wins, Losses, Lessons Learned 7 เทคนิค ที่ผู้นำใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนทำงาน

ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการหา ‘Talents’ แต่เมื่อเราได้คนเข้ามาแล้ว กลับไม่เวิร์กอย่างที่คิด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มองได้หลายมุมมาก ๆ แต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ขององค์กรและคนทำงานที่พบเจอคือ เมื่อได้คนเก่งมาแล้ว กลับไม่สามารถดึงประสิทธิ

13 พ.ค. 24 1 min read
Article

จัดการอย่างไรเมื่อได้พนักงานไม่ตรงตามที่เคยสัมภาษณ์ กับวิธีพลิกสถานการณ์ใหม่ด้วยการให้ประเมินตนเอง

หลายครั้ง เรามักจะรับพนักงานโดยไม่ประเมินศักยภาพหรือตอนนั้นเขาบอกว่าทำได้ แต่พอทำจริงกลับทำไม่ได้ นั่นจึงเป็นเหมือนกับการที่ได้พนักงานที่ไม่ตรงปกเข้ามาในองค์กร ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หัวหน้าหลายคนต้องเผชิญ การจัดการกับพนักงานที่ไม่ตรงปก เป็นงานละเอียดที่ต้

11 ต.ค. 23 1 min read
Article

5 คำแนะนำสำหรับหัวหน้ามือใหม่จาก Harvard Business Review ช่วยสร้าง Culture ที่ดีในองค์กร

การเป็นหัวหน้า คือการเปลี่ยนผ่านความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบ และการท้าทายที่มากขึ้น นั่นเพราะตอนนี้เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองไปแล้ว

14 ก.ค. 23 1 min read